NUMER MUSI BYĆ WIDOCZNY !

Informacje Organizacyjne !
6 listopada 2018
Miasto Jelenia Góra – świętujemy razem.
9 listopada 2018

Uwaga!
Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.