[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

1. Cel imprezy:

– popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia

– upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości

– promocja Miasta Jelenia Góra i Traktu Śródmiejskiego

2. Organizator

Miasto Jelenia Góra  i

Grabek Promotion Sp. z o.o.

ul. K.Miarki 42, 58 – 500 Jelenia Góra, Polska

tel./fax.  +48 (75) 76 123 76

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

3. Termin i miejsce

– Termin:  11 listopada  2017,  godz. 11.00

– Start 10 km – Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze

– Start   5 km –  ul. Wolności 145, obok zajezdni MZK Jelenia Góra

– Meta – Park Zdrojowy  Jelenia Góra – Cieplice

– Biuro Zawodów  – Plac Piastowski, Jelenia Góra – Cieplice – namioty organizacyjne

– Dekoracje – Park Zdrojowy , scena przy mecie

Uwaga ! Z biura zawodów na miejsce startu zorganizowany zostanie bezpłatny transport zawodników komunikacją MZK , w godz. 10.00 i 10.20 z przystanku APTEKA POD KORONĄ ul. Wolności 265.

 

4. Trasa

– dystanse : 10 km z atestem i 5 km

– trasa będzie oznakowana  pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km

5. Limit Czasu

Limit na pokonanie trasy 10 km ustala się na 2 godz. od momentu startu.

Limit na pokonanie trasy  5  km ustala się na 1,15 godz. od momentu startu.

6. Punkty odżywiania

– na trasie zlokalizowany będzie punkt  odżywiania  ( woda, izotonik, owoce ) – na 5,0 km
– na  mecie – bufet meta

7. Pomiar czasu

– podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu

– każdy zawodnik otrzyma nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu

– czasem oficjalnym będzie czas brutto

– na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją

8. ZGŁOSZENIA  i OPŁATY   Limit startujących 600 osób.

1.  Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby:
–  które ukończyły 18 lat,
–  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. Pobierz Oświadczenie ! (oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego)

2.  Aby wziąć udział należy:

 • wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie organizatora, zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu 600 zawodników, na listę dostają się zawodnicy z uiszczoną opłata startową
 • opłata startowa :
  50 zł – wniesione na konto Organizatora do dnia 31.10.2017

Płatność dokonywana może być za pomocą płatności elektronicznych dotpay lub na nr konta organizatora.
Wzór wypełnienia przelewu:

Odbiorca :

 

Grabek Promotion sp. z o.o.
K.Miarki 42
58-500 Jelenia Góra

Nr konta :

dla przelewów z zagranicy (IBAN)

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
(SWIFT CODE :WBKPPLPP)

Tytuł wpłaty : opłata startowa Bieg Niepodległości Imię i Nazwisko zawodnika

 

 • odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów ( namioty organizacyjne Plac Piastowski w Jeleniej Górze – Cieplicach)

10.11.2017 – godz. 17.00 – 19.00

11.11.2017 – godz.   8.00 – 10.00

9. Pakiet startowy zawiera  :
Uczestnicy w ramach opłaty startowej otrzymują:
– numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu, agrafki
– możliwość skorzystania z bezpłatnego przewozu MZK na start
– bufet na trasie i mecie (woda, napoje izotoniczne, owoce, ciasta, itp.)
– posiłek regeneracyjny po biegu w bufecie meta
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– pamiątkową biegowa czapka jesienna
– pamiątkowy medal na mecie dla każdego
– pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu biegu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej w zakładce wyniki)
– medale, trofea i nagrody rzeczowe dla zwycięzców  (w zależności od kategorii)
– doskonałą atmosferę

10. Faktury VAT

Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług .Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Opłaty gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie ustawowych terminów.

11. Kategorie i Nagrody

– w biegu na 10 km

 1. klasyfikacja open kobiet,
 2. klasyfikacja open mężczyzn,
 3. klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

– KM  – roczniki 2000 i młodsze
– K18 – roczniki 1999 – 1993
– K25 – roczniki 1992 – 1988
– K30 – roczniki 1987 – 1983
– K35 – roczniki 1982 – 1978
– K40 – roczniki 1977 – 1973
– K45 – roczniki 1972 – 1968
– K50 – roczniki 1967 – 1963
– K55 – roczniki 1962 – 1958
– K60 – roczniki 1957 i starsze

– MM  – roczniki 2000 i młodsi
– M18 – roczniki 1999 – 1993
– M25 – roczniki 1992 – 1988
– M30 – roczniki 1987 – 1983
– M35 – roczniki 1982 – 1978
– M40 – roczniki 1977 – 1973
– M45 – roczniki 1972 – 1968
– M50 – roczniki 1967 – 1963
– M55 – roczniki 1962 – 1958
– M60 – roczniki 1957 – 1953
– M65 – roczniki 1952 – 1948
– M70 – roczniki 1947 i starsze

Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji open  kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.
– w biegu na 5 km
 1. klasyfikacja open kobiet,
 2. klasyfikacja open mężczyzn.

Zawodnicy z miejsc 1-10 w klasyfikacji open  kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe.

DRUŻYNY NA 10km i 5km

 •  Pierwsze trzy drużyny, które zgłoszą największą liczbę uczestników, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe trofea sportowe.
12. Postanowienia końcowe
 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.
 2. Organizator zabrania startu ze zwierzętami.
 3. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Przebieralnie dla uczestników będą dostępne  w namiotach oznaczonych „szatnia”.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.
 7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

13. Oświadczenie zawodnika :

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia online lub papierowy, oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin Biegu Niepodległości 2017,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane  przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy Bieg Niepodległości – na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 • jest zdolny do udziału w Biegu Niepodległości 2017, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Jelenia Góra, dnia 31-08-2017

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]